Tisztelt Látogatónk!

Magyarország hosszú évek óta „jogi nagyhatalom”, az Európai Uniós csatlakozást követően pedig már jogszabályok tízezrei között kell a megoldást megtalálni.

A helyzetet bonyolítja, hogy számtalan módosítás és 54 évi sikeres szolgálat után, a régi Polgári Törvénykönyvet (Ptk.) új kódex váltotta fel, mely hosszú évekig tartó előkészítést követően, 2014. március 15-én lépett hatályba.

Akár tetszik, akár nem, a Ptk. napjaink bonyolult életviszonyait a leginkább meghatározó kódex, nélküle társadalmunk nem működne.

A régi és az új Ptk. rendelkezéseit még hosszú évekig felváltva kell alkalmazni, azt, hogy éppen melyiket, a laikus ügyfél bizonyosan nem tudja eldönteni.

Problémái megoldásához nyújt hathatós segítséget az ügyvédség, melynek megyei (fővárosi) kamarába tömörült tagjai készek a teljes körű jogi képviseletre.

Magyarországon az ügyvédek feladataikat szigorú jogszabályi rendelkezések keretei között végzik, működésük idejére kötelező felelősségbiztosítással kell rendelkezniük, számon kérhetők, rájuk szigorú fegyelmi, és kártérítési szabályok vonatkoznak.

Bizonyára egyetért velünk, hogy a polihisztorok kora réges-régen lejárt, és nincs ma már olyan ügyvéd, aki Önnek bármilyen ügyében egy személyben segítséget tudna nyújtani.

A dr. Lambert Ügyvédi Iroda sem vállalkozik valamennyi jogterület művelésére, szakterületünk döntően a

Azon alapelvünk, hogy

a megbomlott egyensúlyt helyre kell állítani,

nem öncélú, hiszen az emberi kapcsolatok döntő részét a jog szabályozza, és akkor, amikor ez az egyensúly megbomlik, azaz Önt valamilyen jogsérelem éri, azt ügyvéd segítségével orvosolni kell.

Irodánk „klasszikus” magánpraxist folytat, ügyfeleink zöme magánszemély, az őket érintő gazdasági-, társasági jogi és végrehajtással kapcsolatos feladatokat partnerirodánk, a Dugovich & Nádas Ügyvédi Iroda bevonásával látjuk el.

Ha úgy érzi, elnyertük a bizalmát, keressen fel bennünket: ügyvédi irodánk Budapest szívében, a Vígszínházzal szemben található.