Tisztelt Látogatónk!

Magyarország hosszú évek óta „jogi nagyhatalom”, az Európai Uniós csatlakozást követően pedig már jogszabályok tízezrei között kell a megoldást megtalálni. A helyzetet bonyolítja, hogy számtalan módosítás után teljes egészében megújult a polgári anyagi- (Ptk.) és eljárásjog (Pp.), új törvény rendelkezik a megújult büntető eljárásról (Be.) továbbá hosszú évtizedek után – eljárásrendjében is – ismét elkülönült a közigazgatási bíráskodás (Közigazgatási Perrendtartás), sőt a komplexitás jegyében a hatósági ügyintézés szabályait is új törvény szabályozza.

Ezen változások túlzás nélkül jelentősen megnehezítik a jogalkalmazók és jogkeresők feladatait, bizonyos, hogy a laikus ügyfél egyedül esélytelen a jogérvényesítés bonyolult rendszerében.

Az Ön problémái megoldásához nyújt hathatós segítséget az ügyvédség, melynek megyei (fővárosi) kamarába tömörült tagjai készek a teljes körű jogi képviseletre. Magyarországon az ügyvédek feladataikat szigorú rendelkezések keretei között végzik, működésük idejére kötelező felelősségbiztosítással kell rendelkezniük, számon kérhetők, rájuk szigorú fegyelmi, és kártérítési szabályok vonatkoznak.

Bizonyára egyetért velünk abban, hogy a polihisztorok kora lejárt, és nincs ma már olyan ügyvéd, aki Önnek bármilyen ügyében egy személyben segítséget tudna nyújtani. A dr. Lambert Ügyvédi Iroda sem vállalkozik erre, szakterületünk döntően a

Azon alapelvünk, hogy

a megbomlott egyensúlyt helyre kell állítani,

nem öncélú, hiszen az emberi kapcsolatok döntő részét a jog szabályozza, és akkor, amikor ez az egyensúly megbomlik, azaz Önt valamilyen jogsérelem éri, azt ügyvéd segítségével orvosolni kell.

Irodánk „klasszikus” magánpraxist folytat, ügyfeleink zöme magánszemély, az őket érintő gazdasági-, társasági jogi és végrehajtással kapcsolatos feladatokat partnerirodánk, a Dugovich & Nádas Ügyvédi Iroda látja el.

Amennyiben úgy érzi, hogy elnyertük  bizalmát, keressen fel bennünket: ügyvédi irodánk Budapest szívében, a Vígszínházzal szemben található.