Az egyensúly a világ fő támasza, ezért a megbomlott egyensúlyt helyre kell állítani!
Author Archive

A nemi erőszak is fegyver

A hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) háborús- (azaz gyilkosságok, fosztogatás), és emberiesség elleni bűncselekmények (szexuális erőszak, nők tömeges megerőszakolása) elkövetése miatt 18 év börtönre ítélte Jean-Pierre Bemba kongói lázadó hadurat, Kongó volt alelnökét. A lázadó katonai parancsnok 2002-ben több mint ezer fegyverest küldött a Közép-afrikai Köztársaságba, hogy segítsenek leverni egy puccskísérletet. A hadműveletek során a...
Theory concerning the reality and content of creating joint military disciplinary codex applied during crisis management

Theory concerning the reality and content of creating joint military disciplinary codex applied during crisis management

I am aware that the chosen topic of my lecture may not appeal to all of you. The majority of the audience might think that it is no use wasting time on this issue, because states will never give up this core part of their national sovereignty. I believe that the international treaties concluded by...

NATO jogharmonizáció

A ’90-es évek elejétől mind gyakrabban hangoztatott, gyakran eltérő tarta­lommal megjelenített fogalom, amely túl gyorsan – a valós megismerést nélkülöző módon – került be a magyar állampolgár szókincsébe. Döntően a Magyar Köztársaság Európai Uniós tagságával összefüggésben használatos, azonban a NATO-hoz, mint politikai-katonai szövetségi rendszerhez való csatlakozás során szükségképpen elvégzendő közjogi feladatokat is jelent. Jelen dolgozat...

Jogban az igazság – Interjú dr. Mátyus Ferenc dandártábornokkal

Törvényalkotó szervünk, az Országgyűlés törvényhozó feladatának eleget téve szinte állandóan ülésezik. Pusztán ezen tényből is arra a következtetésre juthat az egyszerű állampolgár, hogy a jog fölöttébb fontos lehet mindennapjainkban. A katonaember az utóbbi hosszú évek úgyszólván folyamatos változásaiból még inkább meggyőződhet arról, amit korábban is tudott, miszerint a jogszabályok a civil állampolgárokhoz képest jobban behatárolják...
A válságkezelő műveletek során alkalmazandó közös katonai fegyelmi kódex megteremtésének realitásai, tartalmára vonatkozó elképzelések

A válságkezelő műveletek során alkalmazandó közös katonai fegyelmi kódex megteremtésének realitásai, tartalmára vonatkozó elképzelések

Az eredeti előadás a VII. Nemzetközi Katonai Büntetőjogi Konferencia vitaindító előadása volt (Budapest, 2005. szeptember 29.) Tudatában vagyok annak, hogy témaválasztásom nem arat egyértelmű sikert. Önök közül talán többen gondolják úgy, hogy erre a kérdésre nem érdemes időt vesztegetni, mert a nemzeti szuverenitás belső magjához tartozó ezen részről az államok soha nem fognak lemondani. Úgy...