Az iroda központi fekvésén túl rendelkezik mindazon számítógépes és egyéb technikai eszközökkel, mely a XXI. század kihívásainak megfelel. Az iroda ügyvédei polgári-, büntető- és közigazgatási peres, valamint közjegyző- és közigazgatási hatóságok előtti képviseletet is ellátnak az ország egész területén, továbbá az alábbi szolgáltatásokat nyújtják:

 • jogi tanácsadás, konzultáció
 • ellenérdekű felek peren kívüli békítése, egyezség kimunkálása,
 • peres, hatósági és egyéb ügyekben keletkezett okiratok jogi véleményezése,
 • állásfoglalás készítése rendes és rendkívüli jogorvoslat indokoltságáról,
 • okiratszerkesztés
 • e-per
 • megbízáshoz kapcsolódóan okirati letétkezelés
 • ingatlan-nyilvántartási ügyintézés
 • JÜB (jogügyletek fokozott biztonságát szolgáló) rendszerhez történő hozzáférés
 • közreműködés magánszakértő perbeli alkalmazásánál, valamint előzetes közjegyzői (szakértői) bizonyításban
 • az általunk végzett szolgáltatásokhoz kapcsolódóan tulajdoni lap lekérdezés TAKARNET rendszeren keresztül, továbbá hozzáférés egyéb közhiteles (például közjegyzői) nyilvántartásokhoz

Irodánk nem csak a jog területén nyújt széles körű szolgáltatásokat, ügyfeleink érdekeinek védelme, teljes körű kiszolgálása érdekében más szakterület elismert művelőivel (pszichológus, pszichiáter, orvos, adótanácsadó, ingatlan értékbecslő) is kapcsolatot tart, akik az ügyfél kérésére, problémája megoldásához segítséget nyújtanak. További információkat a szolgáltatásainkról, az iroda szakterületei alatt találhat.