Irodánk fő profilja a családjog, a polgári jog egyes területei, a közigazgatási jog, valamint az ezekhez kapcsolódó bírósági, hatósági eljárások.*

  • Családjog / Gyermeki jogok védelmeBontóperek,  személyi állapottal kapcsolatos (apasági-, gondnokság alá helyezési) perek, szülői felügyeleti jog rendezése (régi Csjt. szerint gyermekelhelyezés), kapcsolattartással-, tartással-, védelembe vétellel összefüggő ügyek, továbbá a házassági és élettársi vagyonjog teljes köre, beleértve a vagyonjogi szerződéseket, illetve vagyonközösség megosztásokra és vagyoni elszámolásokra vonatkozó szerződéseket.
  • IngatlanjogAdásvételi és bérleti szerződések szerkesztése, bonyolult tulajdoni jogviszonyok rendezése, ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése.
  • Közigazgatási jog – Hatósági ügyek (építéshatóság, gyámhatóság), hatósági döntések bírósági felülvizsgálata / közigazgatási perek
  • Polgári jog – Személyiségi jogi perek, szerződésekből eredő jogviták, birtokvédelem, biztosítási- és kártérítési ügyek, valamint öröklési jogi kérdések és hagyatéki eljárások.
  • Büntetőjog – Elsősorban magánvádas és sértetti jogi képviselet
  • Fegyveres összeütközések jogaLOAC, hágai jog, humanitárius jog

* A részletek kibontásához kattintson a szakterület nevére.