Irodánk büntető ügyekben leginkább magánvádas és sértetti jogi képviseletet vállal, többnyire ügyfeleink „polgári és családi” ügyeihez kapcsolódóan, főként azért, mert a sértetti pozíció az, ami a büntetőeljárásban leginkább támogatásra szorul, továbbá a polgári per mellett a büntetőjog eszközei útján is elérhetjük a megsértett jogok reparálását.

A képviselet kiterjed a családtagok, rokonok egymás sérelmére elkövetett bűncselekményeivel (testi sértés, rágalmazás, zaklatás, stb.) okozott kár és sérelemdíj érvényesítésére is.