LOAC, hágai jog, humanitárius jog

A fegyveres összeütközések joga magában foglalja a fegyveres konfliktusok során kötelezően alkalmazandó hágai jogi, valamint a háború áldozatainak védelmével kapcsolatos genfi, azaz humanitárius jogi rendelkezéseket, melyeket mind háborús, mind békefenntartó, mind pedig békekikényszerítő műveletek során alkalmazni kell.

E körbe tartozik a külföldi fegyveres erők jogállásáról szóló egyezmény (SOFA = status of forces agreement), valamint a nemzetközi haderők műveletei során alkalmazott harcérintkezési szabályok (ROE = rules of engagement) alkalmazása. Gyakorlati jelentőségét az adja, hogy több száz magyar katona és rendőr teljesít külföldön, hadműveleti területen szolgálatot, melynek során őket különböző (kártérítési, fegyelmi és büntető) eljárások alá vonhatják, melyben jogi képviseletük elengedhetetlen.

A parancsnoki állomány számára komoly kihívás a magyar jog és a LOAC együttes alkalmazása, mivel a belső jog és a nemzetközi jog harmonizációja soha nem teljes.