LOAC, hágai jog, humanitárius jog

A fegyveres összeütközések joga magában foglalja a fegyveres konfliktusok során kötelezően alkalmazandó hágai jogi, valamint a háború áldozatainak védelmével kapcsolatos genfi, azaz humanitárius jogi rendelkezéseket, melyeket mind háborús, mind békefenntartó, mind pedig békekikényszerítő műveletek során alkalmazni kell.

E körbe tartozik a külföldi fegyveres erők jogállásáról szóló egyezmény (SOFA = st