Az ingatlanok adásvételénél, cseréjénél rendkívüli fontossággal bír a precíz, hozzáértő szakember által szerkesztett adásvételi szerződés, főleg ha bankhitel felvételére is sor kerül, vagy az ingatlan jogi státusza rendezetlen.

Az adásvételi szerződésen kívül az ingatlanokra vonatkozóan leggyakrabban ajándékozási, tartási, életjáradéki, öröklési, gondozási vagy bérleti szerződést szerkesztünk. Irodánk a szerződéshez kapcsolódó földhivatali eljárásban is közreműködik, a jogügyletet a tulajdonjog bejegyzéséig végigkíséri.

Az általunk szerkesztett szerződések száma több százra tehető, és ügyfeleink számára mindenképpen megnyugtató, hogy valamennyi okiratunkban rendezett jog-, illetve tény bejegyzésre került.

Az ingatlanokra kötött bérleti szerződések körültekintő elkészítése ugyancsak elengedhetetlen követelmény a tulajdonosok esetleges kijátszása elleni védelem biztosítása, illetve a jogviták megelőzése érdekében, legyen szó lakásingatlanról, vagy nem lakás céljáró szolgáló helyiségről.

Irodánk specialistája az olyan bonyolult ügyeknek is, melyeknek tárgya az ingatlan-nyilvántartásban fel nem tüntetett, vagy vitás tulajdoni jogállású ingatlanok jogviszonyának rendezése. E körben is az ügyvéd által ellenjegyzett megállapodást tartjuk a legcélravezetőbbnek, de részesei vagyunk több, igen szerteágazó dologi jogi pernek is. Mindezen ügyekben további előnyt jelent, hogy az ingatlanjog területén dr. Mátyusné dr. Lambert Friderika szakirányú másoddiplomával rendelkezik.